VERGOEDING ZORG HAARWERK

Vergoeding zorg haarwerk

Vaste Basisvergoeding (BC):

Indien u over een medische indicatie (verwijsbrief) beschikt keert uw zorgverzekeraar een basisvergoeding uit. De basisvergoeding is voor iedereen gelijk. Per 1 januari 2017 bedraagt deze € 419,50 (per 2016 € 418,50)

Aanvullende vergoeding (AV):

Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u wellicht een hogere vergoeding krijgen. Deze informatie staat in uw polisvoorwaarden of informeert u bij uw zorgverzekeraar of bij Ixxi. Leest u goed de polisvoorwaarden van uw verzekering door. Elk jaar worden de voorwaarden gewijzigd. Controleert u a.u.b. goed of dit gevolgen heeft voor de vergoeding van uw haarwerk.

Gecontracteerd zorgaanbieder:

Ixxi is een gecontracteerd zorgaanbieder voor álle zorgverzekeraars. Als gecontracteerd leverancier bieden wij u meer: u krijgt het volledige vergoedingsbedrag uitgekeerd en u hoeft niet eerst toestemming voor levering aan te vragen bij uw verzekering. U kunt zich met de verklaring van uw arts tot ons wenden. Dit is voor u weer een zorg minder. Een medische indicatie, verklaring van de arts, ís noodzakelijk. Deze dient bij aflevering van het haarwerk te worden ingeleverd bij de leverancier. Er zijn verzekeraars die een gedeelte van uw vergoeding uitkeren als u zich wendt tot een niet-gecontracteerde leverancier. Soms wordt er slecht 70% van de vergoeding uitgekeerd! Het is daarom belangrijk dat u de voorwaarden van uw verzekeraar goed leest.

Helaas zijn er nog enkele verzekeraars waar leveranciers de aanvullende vergoeding niet kunnen declareren. Bent u wel aanvullend verzekerd dan dient u de nota van uw eigen bijdrage zelf bij uw verzekering in. De verzekeraar keert dan het aanvullende bedrag aan u uit. Capelle Haarwerken verzorgt dan de aanvraag van de basisvergoeding.

* Medische verklaring: de medische verklaring, daar wordt mee bedoeld de verklaring/diagnose van de huisarts of specialist. Dit is een formulier van de arts waarop vermeld staat wat de medische oorzaak is van het haarverlies. Dit kan zijn de verklaring: alopecia areata, alopecia androgentica, alopecia totalis, chemotherapie of een andere medische oorzaak. De vermelding 'haarverlies' of 'vervanging laatste verstrekking' is niet voldoende.

Mutsjes worden vergoed bij chemotherapie.
Bent u aanvullend verzekerd bij Aevitae*, Avero*, CZ**, Delta Loyd**, DVZ*, Interpolis*, Menzis**, OHRA**, Achmea zorgverzekeraars* dan kunt een vergoeding voor een muts of pet, voor dames of heren, aanvragen. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekering. De zorgverzekeraar spreekt soms over "alternatieve hoofdbedekkingen".

Belangrijk: Bij Achmea zorgverzekeraars, Aevitea, Avero, DVZ, Interpolis voldoet alléén een medische verklaring voor oncologie of haarverlies door gebruik van medicijnen. ("tijdelijk of langdurig haarverlies als gevolg van gebruik van medicatie of chemotherapie"), alopecia is zodoende uitgesloten en ontvangt u géén vergoeding. Maakt u dan gebruik van de Achmea ledenvoordeel. Een medische verklaring van uw arts of specialist met diagnose chemotherapie is hiervoor noodzakelijk. Bij enkele zorgverzekeraars wordt het alternatief, muts, vergoed náást een pruik. Bijvoorbeeld bij Achmea, bij haarverlies door chemo of medicijngebruik, kunt een pruik declareren en tevens mutsjes tot maximaal €150,00. Informeert u goed; bij enkele zorgverzekeraars wordt het alternatief vergoed uit de aanvullende vergoeding. Deze vervalt dan bij declaratie van een pruik!

* alleen bij diagnose chemotherapie
** vergoeding uit aanvullende verzekering Wilt u meer informatie over vergoeding zorg haarwerk, neemt u dan contact met ons op of met uw verzekering.

vgz

vgz

izz

izz

interpolis

interpolis

cz

cz

siz

siz

fbto

fbto

zilverenkruis

zilverenkruis

ozf

ozf

menzis

menzis

averoachmea

averoachmea