KLACHT

U kunt een klacht indienen als u op de een of andere manier ontevreden bent. Uw klacht kan o.a. betrekking hebben op het geleverde haarwerk, de haarwerkruimte van ixxi of de manier waarop u door onze haarwerkster bent bejegend.

FORMULIER

U dient uw klacht schriftelijk in te dienen.

Klik op FORMULIER

BEVESTIGING

U ontvangt binnen 5 werkdagen de bevestiging van uw klacht.

OPLOSSING

We proberen elke klacht zo snel mogelijk en zo goed op te lossen. De corrigerende actie word met u besproken en er wordt bekeken of uw klacht hiermee afdoende is afgehandeld. Als de klacht is afgehandeld wordt het dossier gesloten en krijgt u hier een schriftelijke bevestiging van.

GESCHIL

Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u bij de onafhankelijke klachten- commissie van de branchevereniging Anko terecht.
U dient uw klacht schriftelijk in te dienen:

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De geschillencommissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren en deelt dit schriftelijk aan beide partijen mee.

Voor meer informatie : www.degeschillencommissie.nl