VERGOEDING ZORG HAARWERK

Vergoeding zorg haarwerk

Vaste Basisvergoeding (BC):

Indien u over een medische indicatie (verwijsbrief) beschikt keert uw zorgverzekeraar een basisvergoeding uit. De basisvergoeding is voor iedereen gelijk. Per 1 januari 2022 bedraagt deze € 457,50 (in 2021 € 452,00). U kunt eenmaal per 12 maanden een haarwerk indienen.

Aanvullende vergoeding (AV):

Bent u aanvullend verzekerd, dan kunt u wellicht een hogere vergoeding krijgen. Deze informatie staat in uw polisvoorwaarden of informeert u bij uw zorgverzekeraar of bij Ixxi. Leest u goed de polisvoorwaarden van uw verzekering door. Elk jaar worden de voorwaarden gewijzigd. Controleert u a.u.b. goed of dit gevolgen heeft voor de vergoeding van uw haarwerk.

Gecontracteerd zorgaanbieder:

Ixxi is een gecontracteerd zorgaanbieder voor álle zorgverzekeraars. Als gecontracteerd leverancier bieden wij u meer: u krijgt het volledige vergoedingsbedrag uitgekeerd en u hoeft niet eerst toestemming voor levering aan te vragen bij uw verzekering. U kunt zich met de verklaring van uw arts tot ons wenden. Dit is voor u weer een zorg minder. Een medische indicatie, verklaring van de arts, ís noodzakelijk. Deze dient bij aflevering van het haarwerk te worden ingeleverd bij de leverancier. Er zijn verzekeraars die slechts een gedeelte van uw vergoeding uitkeren als u zich wendt tot een niet-gecontracteerde leverancier. Soms wordt er slecht 70% van de vergoeding uitgekeerd! Het is daarom belangrijk dat u de voorwaarden van uw verzekeraar goed leest.

Bij sommige zorgverzekeraars dient u als klant zelf de aanvullende vergoeding in te dienen. De verzekeraar keert dan het aanvullende bedrag aan u uit. Ixxi haarwerken verzorgt dan de aanvraag van de basisvergoeding.

* Medische verklaring: de medische verklaring, daar wordt mee bedoeld de verklaring/diagnose van de huisarts of specialist. Dit is een formulier van de arts waarop vermeld staat wat de medische oorzaak is van het haarverlies (B.v. alopecia areata, alopecia androgentica, alopecia totalis of chemotherapie).

Mutsjes worden vergoed bij chemotherapie.
Bij sommige zorgverzekeraars kunt u een vergoeding voor een muts of pet aanvragen. Een zogenaamde alternatieve hoofdbedekking. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekering.

Wilt u meer informatie over vergoeding zorg haarwerk, neemt u dan contact met ons op of met uw verzekering.